Przy tworzeniu Kalendarium korzystano z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum, przede wszystkim jednak z monografii autorstwa Tadeusza Lubelskiego Wajda: Portret mistrza w kilku odsłonach (Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006).

 

1926

 

6 marca w Suwałkach przychodzi na świat Andrzej Wajda, syn Jakuba Wajdy (1900-1940), oraz Anieli z domu Białowąs (1901-1950)

 

1933
 

Rozpoczyna edukację

Ogląda w kinie King Konga  w reżyserii Meriana C. Coopera i Ernesta B. Schoedsacka

 

1934


Jakub Wajda zostaje przeniesiony do 72. Pułku Piechoty w Radomiu. Rodzina Wajdów zamieszkuje w domu oficerskim przy ulicy Malczewskiego 22. Młody Andrzej kontynuuje naukę w Publicznej Szkole Powszechnej nr 15 im. Mikołaja Reja

 
1935


Przyjmuje Pierwszą Komunie Świętą

 

1938


Zostaje zastępowym w 20. Radomskiej Drużynie Harcerskiej.

Ogląda przedstawienie teatralne Gałązka rozmarynu autorstwa Zygmunta Nowakowskiego

 

1939


Nieudana próba dostania się do lwowskiej szkoły kadetów. Ogląda Panoramę Racławicką Wojciecha Kossaka i Jana Styki (?)

Rysuje szkic Stryj Gustaw Wajda na Wigilii w Radomiu
 
We wrześniu Aniela Wajdowa ucieka wraz z synami z Radomia ukrywając się we wsi Parchatka
 
W październiku rodzina powraca do Radomia


1940


Wakacje spędza w Szydłowcu. Zostaje zapisany na tajne komplety do podziemnego gimnazjum, którego dyrektorem jest Michał Małuja, niedługo potem aresztowany i wywieziony do obozu w Auschwitz

1941


W trakcie wakacji po raz pierwszy zwiedza Kraków. Ogląda m.in. witraże S. Wyspiańskiego w Kościele OO Franciszkanów

 

1942


Wstępuje do Armii Krajowej, gdzie zostaje łącznikiem 

Rozpoczyna naukę w prywatnej Wolnej Szkole Rysunku, Malarstwa i Rzeźby założonej w przez Wacława Dobrowolskiego
 
Współpracuje przy dekoracji wielkanocnej i bożonarodzeniowej w kościele św. Trójcy
 
Zatrudnia się jako pomocnik trzech artystów: Wiktora Langnera, Adama Stalonyego-Dobrzańskiego i Eugeniusza Pisarka przy wykonywaniu polichromii kaplic bocznych i krużganków kościoła Bernardynów
 
Wykonuje kopie obrazu Matki Bożej z ołtarza głównego kościoła bernardynów
 
Maluje pierwszy obraz olejny Martwa natura z dzbankiem i nasturcją

 
1943

 

W wyniku aresztowań w szeregach Armii Krajowej opuszcza Radom i udaje się do Krakowa, gdzie zamieszkuje przy ulicy Emaus 7 u stryjów, zatrudniając się u nich jako ślusarz

 
1944

 

Zwiedza wystawę w Sukiennicach poświęconą sztuce Japonii ze zbiorów Feliksa "Mangghi" Jasieńskiego

Powraca do Radomia; zapisuje się do Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych "Przyszłość" w gmachu dawnego Kolegium Pijarów na radomskim Rynku

 

1945

 

Razem z bratem Leszkiem wyjeżdża na obóz harcerski do Wałbrzycha; w pobliskim lesie z jego inicjatywy harcerze budują kapliczkę

Kupuje dla siebie pierwsze po wojnie książki: Miejsce na ziemi Juliana Przybosia i Ocalenie Czesława Miłosza
 
Odbywa się wystawa malarska jego autorstwa, w wernisażu której uczestniczy kilkanaście osób

 

1946

 

Ogląda w Teatrze Polskim w Warszawie Lillę Wenedę Juliusza Słowackiego w reżyserii Juliusza Osterwy 

Zdaje maturę w kwietniu

Projektuje scenografię: do składanki harcerskiej Gawęda o radosnej pracy, oraz do Antygony Sofoklesa w  reżyserii Stanisława Gronkowskiego
 
W sierpniu udaje się do Krakowa z zamiarem złożenia dokumentów do Akademii Sztuk Pięknych; najpierw udaje się na ulicę Jasną do mieszkania swego mentora z czasów wojny -  Wiktora Langnera, gdzie zostaje aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy prowadzą śledztwo przeciw Langnerowi; w wyniku interwencji stryja Gustawa, który przekupuje funkcjonariusza, zostaje wypuszczony na wolność
 
W październiku zostaje przyjęty do krakowskiej ASP na Wydział Malarstwa i Rzeźby studiując przez pierwszy rok jako wolny słuchacz (posiadał tylko małą maturę). Trafia do pracowni profesora Zygmunta Radnickiego; zamieszkuje ponownie  u stryjów przy ul. Emaus 5 (mieszkanie pod  numerem 7 zostało im  po wojnie odebrane)

Na początku studiów wstępuje do Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej
Inspirując się poradnikiem Jana Kotta 100 pierwszych książek publikowanym w zbiorze jego felietonów Po prostu układa swoją listę książek do przeczytania       

 

1947

 

Na wniosek A. Wajdy Państwowa Komisja Kwalifikacyjno-Weryfikacyjna dopuszcza go do egzaminów z przedmiotów humanistycznych; staje się pełnoprawnym studentem uczelni (?)

Pod koniec pierwszego roku studiów otrzymuje nagrodę pieniężną za namalowany akt
 
Na drugim roku przechodzi do pracowni profesor Hanny Rudzkiej-Cybisowej

 
1948


W lecie pokazuje swe prace na Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu


Nawiązuje współprace z Romanem Reinfussem z Muzeum Etnograficznego wykonując dla niego na Podhalu rysunki okuć i skrzyń góralskich; wykonuje również fotografie "parawanów ulicznych fotografów"
 
Publikuje wraz z Konradem Nałęckim artykuł Głos młodych plastyków na łamach tygodnika Wieś; artykuł zainicjował dyskusję w środowisku akademickim, czym  wywołał krytyczne głosy ze strony rektora ASP Eugeniusza Eibischa

 Wstępuje do Grupy Samokształceniowej założonej jesienią przez Andrzeja Wróblewskiego
 
Jesienią, po rozwiązaniu Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, wstępuje do Związku Młodzieży Polskiej


1949


Ogląda cykl obrazów Rozstrzelanie autorstwa Andrzeja Wróblewskiego (cykl powstał między styczniem a sierpniem); m.in. pod wpływem tych obrazów postanawia odejść z Akademii  

Jego żoną zostaje malarka Gabriela Obręmba
 
W październiku, wraz z Grupą Samokształceniową, bierze udział na Festiwalu Szkół Artystycznych w Poznaniu; wystawia tam samodzielny obraz Kobiety przed czołgami i namalowany wspólnie z Konradem Nałęckim Generał Świerczewski

Uzyskuje zgodę na rozpoczęcie studiów w łódzkiej Szkole Filmowej od razu od drugiego roku

 

1950

 

Odbywa praktyki u Aleksandra Forda na planie filmu Młodość Chopina1951

 

Rysuje razem z Konradem Nałęckim obrazkowy scenopis filmu poświęcony Janowi Matejce

Debiutuje sześciominutową etiudą Zły chłopiec na podstawie opowiadania Antoniego Czechowa zrealizowaną w konwencji filmu niemego
 
Realizuje dziesięciominutową etiudę Ceramika iłżecka

 

1952

 

Publikuję na łamach Kwartalnika Filmowego wraz z Konradem Nałęckim artykuł Kompozycja obrazu w filmach dźwiękowych Eisensteina (Aleksander Newski i Iwan Groźny cz. I)

 

1953

 

Odbywa ponownie praktykę u Aleksandra Forda na planie filmu Piątka z ulicy Barskiej
 
Realizuje etiudę Kiedy ty śpisz na podstawie wiersza Tadeusza Kubiaka, która pierwotnie miała być jego pracą dyplomową

 Przejmuje po Aleksandrze Fordzie scenariusz do filmu Pokolenie autorstwa Bohdana Czeszki
 
 

1955
 
 
26 stycznia odbywa się premiera jego pełnometrażowego debiutu Pokolenie 
 
Na łamach Głosu Robotniczego Antoni Bohdziewicz używa po raz pierwszy określenia polska szkoła filmowa
 
Realizuje czternastominutowy film Idę do słońca poświęcony Xaweremu Dunikowskiemu; przy filmie współpracuje jego żona Gabriela
 
W lipcu otrzymuje Nagrodę Państwową III stopnia za Pokolenie
 
We wrześniu i październiku odbywa podróże do Czechosłowacji i Związku Sowieckiego pokazując tam Pokolenie oraz filmy innych twórców: Krzyżacy (reż. A. Ford), Szosa zaleszczycka (realizacja D. Baliszewski), Apel poległych (reż B. Poręba)
 
W sierpniu przy ul. Marszałkowskiej odbywa się nieformalne spotkanie założycielskie Zespołu Filmowego "Kadr", uczestniczą w nim oprócz Wajdy: Jerzy Kawalerowicz, Tadeusz Konwicki, Jerzy Stefan Stawiński, Andrzej Munk
 

1956

 
Pracuje nad adaptacjami dzieł literackich takich jak, Powiatowa Lady Makbet, Przedwiośnie, oraz przymierza się do współpracy z Markiem Hłasko (opowiadanie Głupcy wierzą w poranek publikowane w odcinkach na łamach Panoramy w roku następnym)


W marcu na łamach Twórczości Jerzy Stefan Stawiński publikuje opowiadanie Kanał

         
1957


20 kwietnia odbywa się premiera filmu Kanał
 
W maju Kanał na festiwalu w Cannes otrzymuje Srebrną Palmę ex aequo z Siódmą pieczęcią Ingmara Bergmana
 
Pisze scenariusz wraz z Moniką Kotowską pt. Jesteśmy sami na świecie; skompletowano ekipę i wyjechano do Polic, jednak w ostatniej chwili produkcje przerwano.
 
W listopadzie spotyka się z Jerzym Andrzejewskim w warszawskim Związku Literatów w sprawie realizacji Popiołu i diamentu

 

1958

 

FILM


W styczniu scenariusz Popiołu i diamentu zostaje zaakceptowany przez Komisję Ocen Scenariuszy. W trakcie realizacji filmu pracuje jednocześnie nad Lotną
 

3 października odbywa się premiera filmu Popiołu i diament
 
TEATR

Na planie Popiołu i diamentu odwiedza go Zygmunt Hübner proponując mu wyreżyserowanie w Teatrze Wybrzeże Kapelusza pełnego deszczu autorstwa Michaela Gazzo
 

1959

 

FILM


W lutym zakończono zdjęcia do Lotnej; odwiedza w Oborach Jerzego Andrzejewskiego, który pracował nad scenariuszem do Bram Raju, oraz Niewinnych czarodziei
 
 
Latem rozpoczyna zdjęcia do Niewinnych czarodziei
 
27 września odbywa się premiera Lotnej
 
TEATR

W maju odbywa się premiera Kapelusza pełnego deszczu w gdańskim Teatrze Wybrzeże, do którego Wajda wykonał również scenografie; spektakl wystawiano 135 razy

 
INNE

W sierpniu ostatecznie rozpada się jego małżeństwo z Gabrielą Obrembą
 
Od września do listopada odwiedza Rzym, Genewę i Paryż
 
Pisze list do premiera Józefa Cyrankiewicza po tym jak odmówiono mu przydziału mieszkania
 
W grudniu bierze ślub z Zofią Żuchowską

 

1960
 

FILM 

17 grudnia - po dokręceniu końcówki z happy endem -  odbywa się premiera w Niewinnych czarodziei
 
TEATR

W czerwcu rozpoczyna prace nad Hamletem W. Szekspira, oprócz reżyserii zajmuje się również inscenizacją i scenografią. Premiera odbyła się 13 sierpnia na deskach Teatru Wybrzeże

23 grudnia na deskach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza odbywa się premiera Dwoje na huśtawce Williama Gibsona

INNE
 
Odwiedza Helsinki, Kopenhagę, Lizbonę i ponownie Paryż
 
W marcu podróżuje do Ameryki Południowej. W Argentynie spotyka się z Witoldem Gombrowiczem

 

1961

 

FILM


W lutym zakończono zdjęcia do Samsona
 
W sierpniu Samson zostaje wyświetlony na festiwalu w Wenecji
 
Pracuje w Jugosławii reżyserując Powiatową lady Makbet na podstawie opowiadania Nikołaja Leskowa
 
INNE

W grudniu rozpoczyna prowadzenie zajęć w łódzkiej Szkole Filmowej

 

1962

 

FILM


W styczniu odbywa się premiera Powiatowej lady Makbet

Na festiwalu w Puli Powiatowa lady Makbet otrzymuje dwie nagrody: za rolę kobiecą dla Olivery Marković i za zdjęcia dla Aleksandra Sekulovicia

W lutym i marcu realizuje krótkometrażowy film będący częścią międzynarodowego projektu filmowego pt. Miłość dwudziestolatków złożonego z pięciu nowel
 
22 czerwca w Berlinie odbywa się premiera filmu Miłość dwudziestolatków

W październiku układa obsadę planowanej uwspółcześnionej wersji Wesela, którą zamierza zrealizować z Jerzym Andrzejewskim

TEATR

11 czerwca ma miejsce premiera Wywiad z Ballmeyerem na podstawie opowiadania Kazimierza Brandysa, jego pierwszy projekt dla Teatru Telewizji

 
26 listopada odbywa się premiera spektaklu telewizyjnego Cudza żona i mąż pod łóżkiem na podstawie noweli Fiodora Dostojewskiego

INNE
 
Podczas kryzysu kubańskiego przebywa w Hawanie w związku z tamtejszą premierą Kanału

Otrzymuje mieszkanie na Muranowie przy ul. Nalewki 2

 

1963

 
FILM
 
W kwietniu Komisja Ocen Scenariuszy odrzuca scenariusz Aleksandra Ścibora-Rylskiego Człowiek z marmuru
 
W maju wraz z Jerzym Andrzejewskim piszą scenariusz na podstawie powieści Bramy Raju, w czerwcu Komisja Ocen Scenariuszy odrzuca tekst
 
Pracuje nad scenopisem do Popiołów razem z Aleksandrem Ściborem-Rylskim
 
TEATR

2 marca w teatrze Ateneum odbywa się premiera Demonów na podstawie dramatu Johna Whitinga według powieści Aldousa Huxleya w jego reżyserii i dekoracjami  jego oraz Ewa Starowieyska

26 października w Teatrze Starym w Krakowie odbywa się premiera Wesela w reżyserii oraz ze scenografią A. Wajdy

 

1964

 

FILM
 
W lutym i marcu odbywa podróże dokumentacyjne dla Popiołów do Bułgarii i Jugosławii
 
Na wiosnę pisze scenariusz do Przedwiośnia, rozpoczyna również trwające ponad rok zdjęcia do Popiołów

 

1965

 

FILM


25 września odbywa się premiera Popiołów

 

1966

 

FILM


W styczniu Komisja Ocen Scenariuszy odrzuca jego scenariusz do Przedwiośnia
 
W maju Popioły otwierają festiwal w Cannes
 
Latem szkicuje pierwszą wersję do filmu o Chrystusie
 
Od września do listopada w Jugosławii są kręcone zdjęcia do Bram Raju

 
INNE

W kwietniu kupuje wraz z Beatą Tyszkiewicz dwór w Głuchach, w którym przyszedł na świat Cyprian Kamil Norwid
 
Wiosną prowadzi zajęcia w Studium Scenariopisarstwa Filmowego przy Zespołach Filmowych w Warszawie

 

1967

 

FILM


W maju razem z Jerzym Andrzejewskim opracowują nowy początek dla Bram Raju (dokręcony we wrześniu)
 
INNE

8 stycznia na Dworcu Głównym we Wrocławiu ginie Zbigniew Cybulski

W maju Andrzej Wajda bierze ślub z Beatą Tyszkiewicz

 Przygotowuje w Poznaniu wystawę poświęconą Andrzejowi Wróblewskiemu; po raz pierwszy pokazano publicznie cykl Rozstrzelań

 Leszek Skrzydło realizuje film oświatowy Pałace ziemi obiecanej będący inspiracją do zrealizowania kilka lat później Ziemi obiecanej


1968
 

FILM
 
 
Od lutego do kwietnia powstaje wstępna faza zdjęć do Wszystko na sprzedaż
 
W maju i czerwcu powstaje Przekładaniec  na podstawie noweli Stanisława Lema Czy pan istnieje, mister Jones?

23 czerwca w Berlinie odbywa się premiera Bram Raju
 
W lipcu dokręcono dwie dodatkowe sceny do Wszystko na sprzedaż (scena w leśniczówce, oraz  scena przedstawiająca kasjerkę opłakującą zmarłego aktora)
 
17 sierpnia odbywa się telewizyjna premiera Przekładańca
 
W sierpniu scenariusz Kazimierza Brandysa Piękne uśmiechy dnia zostaje zatwierdzony przez komisję (do realizacji filmu nie dochodzi)

Bierze do realizacji scenariusz Janusza Głowackiego Polowanie na muchy, który powstał na podstawie jego opowiadania
 
Przygotowuje pierwszą wersję scenariusza Ziemi obiecanej
 
28 listopada zakończył zdjęcia do Polowania na muchy

Powstaje film dokumentalny Jerzego Ziarnika Na planie rejestrujący pracę nad Wszystko na sprzedaż

TEATR


28 listopada odbywa się pierwsza próba Makbeta przygotowywanego dla Teatru Telewizji
 

INNE


29 marca przychodzi na świat córka Karolina (ze związku z Beatą Tyszkiewicz)

W Warszawie zostaje otwarta wystawa poświęcona Andrzejowi Wróblewskiemu

 

1969

FILM


28 stycznia odbywa się premiera filmu Wszystko na sprzedaż
 
19 sierpnia odbywa się krajowa premiera Polowania na muchy
 
Od sierpnia do grudnia są kręcone zdjęcia do Krajobrazu po bitwie, filmu opartego na pięciu opowiadaniach Tadeusza Borowskiego
 

TEATR

30 czerwca odbywa się telewizyjna premiera Makbeta
 

INNE

29 października zostaje rozwiązane jego małżeństwo z Beatą Tyszkiewicz

 
1970
 

FILM
 
Przygotowuję się do realizacji kolejnych projektów, ostatecznie nieukończonych: Studium przypadku we współpracy ze Stanisławem Manturzewskim, oraz Armelle na podstawie opowiadania Ireneusza Iredyńskiego
 
Na przełomie marca i kwietnia w Puszczy Kampinoskiej trwają zdjęcia do Brzeziny

Po koniec kwietnia odbywa pierwszą podróż do Japonii, ogląda tam spektakl teatru lalek bunraku
 
W maju, na Festiwalu w Cannes, odbywa się premierowy pokaz Krajobrazu po bitwie
 
8 września ma miejsce polska premiera Krajobrazu po bitwie
 
10 listopada odbywa się kinowa premiera Brzeziny , mimo że pierwotnie film miał być przeznaczony dla telewizji
 
Janusz Głowacki we współpracy z Maciejem Karpińskim pisze scenariusz I.N.R.I., na podstawie którego miał powstać film o Chrystusie
 
Pisze własny scenariusz Jesus komm inspirując się Mistrzem i Małgorzatą Michaiła Bułhakowa
 

TEATR

10 marca w Teatrze Współczesnym odbywa się premiera sztuki Play Strindberg Friedricha Dürrenmatta w reżyserii oraz scenografii A. Wajdy

Ogląda przedstawienie Apocalypsis cum figuris Jerzego Grotowskiego we wrocławskim Teatrze Laboratorium z zamiarem nakręcenia filmu na podstawie tego przedstawienia, (Pomysł pozostał niezrealizowany)

W grudniu rozpoczyna prace nad Biesami

 

1971

 

FILM
 
W styczniu podróżuje po Polsce północnej zbierając materiały odnośnie wydarzeń z Grudnia 70`
 
18 kwietnia w Radziejowicach odbywa się spotkanie filmowców oraz władz państwowych odnośnie przyszłości zespołów filmowych
 
Latem reżyseruje film Piłat i inni w Niemczech Zachodnich. Jest również autorem scenografii i członkiem obsady aktorskiej
 
W listopadzie otrzymuje pisemną zgodę od Naczelnego Zarządu Kinematografii na realizacje Ziemi obiecanej
 
18 grudnia otrzymuje nominację na kierownika artystycznego Zespołu "X"

TEATR

29 kwietnia odbywa się premiera Biesów w krakowskim Teatrze Starym

INNE


Kupuje dom na Żoliborzu

 

1972

 

FILM
 
1 stycznia formalnie powołano do życia nowe zespoły filmowe. Kierownikiem literackim Zespołu "X" został Konstanty Puzyna, a kierownikiem produkcji Barbara Pec-Ślesicka
 

29 marca w niemieckiej telewizji Zweites Deutsche Fernsehen odbywa się premiera filmu Piłat i inni
 
We wrześniu w siedzibie warszawskiego ZAiKS-u ogłasza, iż żegna się z kinem

TEATR

Gościnnie w moskiewskim Teatrze Sowriemiennik realizuje przedstawienie Jak brat bratu na podstawie sztuki Davida Rabe` a Sticks and Bones; Premiera odbywa się w listopadzie
 
INNE

Powstaje film dokumentalny Sławomira Idziaka i Andrzeja Kotkowskiego Pan... Dziad z lirą przedstawiający prace na postacią Wernyhory w Weselu graną przez Artura Młodnickiego


1973

 

FILM

8 stycznia w krakowskim Teatrze im. Słowackiego odbywa się premiera Wesela, pierwszego filmu zrealizowanego w Zespole "X"
 

W październiku rozpoczyna prace dokumentacyjne w Łodzi do Ziemi obiecanej razem z Tadeuszem Kosarewiczem i Maciejem Putowskim

 TEATR

Od stycznia do lutego pracuje gościnnie w Schauspielhaus w Zurychu nad wystawieniem premierowej sztuki Der Mitmacher (Wspólnicy) Friedricha Dürrenmatta; popada z nim konflikt, wycofuje własne nazwisko z afisza i opuszcza Zurych

8 marca odbywa się premiera Wspólników bez jego udziału

We wrześniu podpisuje umowę o pracę na stanowisku reżysera w Teatrze Starym w Krakowie
 
W listopadzie rozpoczyna próby do Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego
 

INNE

Powstają pierwsze filmy telewizyjne w Zespole "X": Listy naszych czytelników Stanisława Latałły, Nocleg Feliksa Falka, Żółw Andrzeja Kotkowskiego, oraz Dziewczyna i gołębie Barbary Sass-Zdort
 
 
1974

 

FILM

Wiosną i latem realizuje zdjęcia do Ziemi obiecanej

TEATR


13 stycznia w Teatrze Starym odbywa się premiera Nocy listopadowej. Otrzymuje za ten spektakl Nagrodę Państwową I stopnia
 
We wrześniu na zaproszenie Roberta Brusteina na deskach Yale Repertory Theatre w New Heaven (USA) realizuje Biesy
 
INNE

W styczniu wprowadza się do domu na Żoliborzu
 
 
1975
 

FILM

 

21 lutego odbywa się premiera Ziemi obiecanej
 
W lipcu Ziemia obiecana otrzymuje Złoty Medal na Festiwalu w Moskwie ex aequo z Dersu Uzałą Akiry Kurosawy;

Odbywa wraz z Barbarą Pec-Ślesicką i Allanem Starskim podróż dokumentacyjną do Tajlandii na potrzeby Smugi cienia zrealizowanej ostatecznie na wodach Morza Czarnego
 
W grudniu wraz z Bolesławem Michałkiem składają do realizacji scenariusz do Człowieka z marmuru
 
TEATR


25 stycznia odbywa się na deskach warszawskiego Teatru Powszechnym premiera Sprawy Dantona na podstawie sztuki Stanisławy Przybyszewskiej; scenografię wykonał razem z Krystyną Zachwatowicz

W kwietniu występuje w roli Reżysera w spektaklu Teatru Telewizji Andrzeja Łapickiego Pogarda na podstawie powieści Alberta Moravii

15 grudnia odbywa się telewizyjna premiera Pogardy; rozpoczynają się próby do spektaklu Gdy rozum śpi...
 

INNE

30 października w Urzędzie stanu Cywilnego na Żoliborzu zawarł związek małżeński z Krystyną Zachwatowicz; świadkami byli Barbara Pec-Ślesicka i Piotr Skrzynecki

Otrzymuje Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia, oraz Order Sztandaru Pracy II klasy z okazji XXX-lecia kinematografii PRL

 

1976

 

FILM


3 lutego otrzymuje zgodę od Józefa Tejchmy na realizacje Człowieka z marmuru
 
W marcu podczas  48. Ceremonii wręczenia Oscarów w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny Ziemia obiecana przegrywa z filmem Akiry Kurosawy Dersu Uzała

 W kwietniu rozpoczynają się zdjęcia do Człowieka z marmuru
 
1 lipca w Wielkiej Brytanii odbywa się telewizyjna premiera Smugi cienia 
 
6 września odbywa się  warszawska premiera kinowa Smugi cienia 
 
W październiku dokręca ostatnią sekwencję filmu Człowiek z marmuru (w budynku Telewizji)
 
22 grudnia na kolaudacji film Człowiek z marmuru zostaje dopuszczony  do rozpowszechniania

 

TEATR

20 marca w Teatrze Na Woli odbywa się prapremiera Gdy rozum śpi... na podstawie sztuki Antonio Buero Vallejo. Na potrzeby spektaklu wykonuje wraz z Krystyną Zachwatowicz repliki prac Goi

24 kwietnia, po dwóch tygodniach prób, odbywa się premiera Emigrantów Sławomira Mrożka na Scenie Kameralnej  Teatru Starego

W maju ogląda spektakl Umarła klasa w reżyserii Tadeusza Kantora, następnie utrwala go na taśmie filmowej wzbogacając go o kilka dodatkowych scen
 
 
1977
 

FILM

 

25 lutego odbywa się premiera Człowieka z marmuru

W październiku wraz z Agnieszką Holland kończy scenariusz do filmu Bez znieczulenia
 
Jesienią kręci film dokumentalny Zaproszenie do wnętrza poświęcony Ludwigowi Zimmererowi
 

TEATR

W styczniu i lutym na deskach Starego Teatru odbywają się publiczne próby Idioty  F. Dostojewskiego

17 lutego odbywa się premiera Nastasji Filipowny w Starym Teatrze

15 kwietnia odbywa się premiera Białego malżeństwa Tadeusza Różewicza w Yale Repertory Theatre w New Heaven (USA)

22 grudnia na deskach Małej Sceny Teatru Powszechnego odbywa się premiera Rozmów z katem na podstawie książki Kazimierza Moczarskiego
 
INNE

W styczniu w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie,na zaproszenie alumna, odbywa spotkanie z klerykami, będące bezpośrednią inspiracją do projektu filmowego Powołanie (Motywacje)

 

1978

 

FILM


W kwietniu i maju kręci Bez znieczulenia; występuje w epizodycznej roli uczestnika programu telewizyjnego
 
26 maja odbywa się premiera Zaproszenia do wnętrza
 
W lecie rozpoczęto zdjęcia do Panien z Wilka; w dworku w Byszewach powstaje reportaż biograficzny o Jarosławie Iwaszkiewiczu mający stanowić integralną część filmu
 
28 lipca odbywa się udana kolaudacja filmu Bez znieczulenia
 
We wrześniu na Festiwalu w Gdańsku Bez znieczulenia otrzymuje Grand Prix ex aequo z Pasją Stanisława Różewicza
 
27 listopada odbywa się premiera filmu Bez znieczulenia
 
W grudniu zakończono zdjęcia do Panien z Wilka


TEATR

10 marca odbywa się premiera Sprawy Dantona w sofijskim Teatrze Armii Ludowej; w dniach 29-31 marca odbywa się w Starym Teatrze premiera Z biegiem lat, z biegiem dni... (w wersji na trzy wieczory)

1 kwietnia w Teatrze Starym odbywa się premiera Z biegiem lat, z biegiem dni... (w wersji na jeden wieczór)

9 kwietnia odbywa się telewizyjna premiera Nocy listopadowej


INNE

W marcu zostaje przewodniczącym Rady Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych

W majowym numerze Twórczości Andrzej Kijowski publikuje pierwszą wersje scenariusza Dyrygenta, ostatecznie zmienioną pod wpływem innych członków Zespołu "X"

W listopadzie zostaje prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich

 

1979

 

FILM

Rozważa adaptacje Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego na podstawie scenariusza Marcela Łozińskiego
 
W lutym odbywa się pierwszy publiczny pokaz Panien z Wilka

Janusz Kijowski i Edward Żebrowski przygotowują scenariusz do filmu Powołanie; w Związku Radzieckim odbywa się pokaz Człowieka z marmuru

Od kwietnia do czerwca trwają zdjęcia do Dyrygenta
 
W lipcu rozpoczyna prace dokumentacyjne w Katowicach do filmu Powołanie, powstają pierwsze zdjęcia do filmu
 
4 września odbywa się premiera Panien z Wilka
 
W listopadzie rozpoczynają się zdjęcia do serialu Z biegiem lat, z biegiem dni...
 
 INNE

2 czerwca z okna hotelu Victoria ogląda wraz z Krystyną Zachwatowicz, oraz Johnem Gielgudem papieską mszę św. odprawianą na placu Zwycięstwa

20 czerwca wygłasza referat O filmowaniu prozy Iwaszkiewicza w sali lustrzanej Pałacu Staszica podczas sesji zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN

Podczas wrześniowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku z jego inicjatywy odbywa się Międzynarodowe Seminarium Krytyki

W październiku przewodniczy polsko-radzieckiemu sympozjum filmowemu odbywającemu się w Leningradzie
 
 
1980

 

FILM
 
 W marcu odbywa się telewizyjna premiera filmu dokumentalnego Pogoda domu niechaj będzie z Tobą... Jarosław Iwaszkiewicz, podstawą którego stały się zdjęcia nakręcone w Byszewach;

Polska premiera Dyrygenta

Ukończono zdjęcia do serialu Z biegiem lat, z biegiem dni...

14 kwietnia na 52. Ceremonii wręczenia Oscarów Panny z Wilka przegrywają z Blaszanym bębenkiem Volkera Schlöndorffa w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny

29 sierpnia odwiedza strajkującą Stocznię Gdańską; odbywa rozmowę z Lechem Wałęsą; dzień później ukazuje się z nim wywiad w Strajkowym Biuletynie Informacyjnym; wizyta w stoczni inspiruje go do nakręcenia Człowieka z żelaza

W połowie września w imieniu Prezydium Zarządu Głównego SFP wygłasza referat programowy Forum Filmowców, który odbywał się na gdańskim Festiwalu Filmowym
 
Od 7 września do 26 października odbywa się telewizyjna emisja serialu Z biegiem lat, z biegiem dni...
 
Na początku listopada Aleksander Ścibor-Rylski kończy scenariusz do Człowieka z żelaza
 
Składa wizytę w Ministerstwie Obrony Narodowej z prośbą u użyczenie czołgów do odtworzenia sekwencji z grudnia '70 (bez rezultatu)
 

TEATR

5 lutego w Teatrze Nanterre pod Paryżem odbywa się premiera Onych na podstawie dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza

 9 listopada odbywa się premiera Sprawy Dantona w gdańskim Teatrze Wybrzeże
 

INNE

W lutym na Festiwalu w Berlinie Andrzej Seweryn otrzymuje Srebrnego Niedźwiedzia za rolę w filmie Dyrygent

W wyniku m.in.. jego zabiegów, ekipa dokumentalna Stowarzyszenia Filmowców Polskich realizuje film pt. Robotnicy '80 relacjonujący przebieg strajku w Stoczni Gdańskiej

 
1981

 

FILM

W październiku odbywa się Nadzwyczajny Walny Zjazd SFP
 
7 maja odbywa się pierwszy zamknięty pokaz Człowieka z żelaza; film zostaje wysłany na Festiwal w Cannes

28 maja Człowiek z żelaza zdobywa Złotą Palmę w Cannes; nagrodę wręcza Sean Connery
 
27 lipca odbywa się krajowa premiera Człowieka z żelaza
 
W listopadzie, na zaproszenie Wajdy, do Warszawy przybywa Gérard Depardieu podpatrujący rewolucyjną sytuację w Polsce, której atmosfera znajdzie odzwierciedlenie w nakręconym w roku następnym Dantonie
 

TEATR

 Pomiędzy 19 a 21 czerwca na Wawelu odbywa się przedstawienie Aktorzy Teatru Starego w scenach i monologach z Hamleta wzbogacone fragmentami Studium o "Hamlecie" Stanisława Wyspiańskiego

28 listopada odbywa się w Starym Teatrze premiera Tragiczna historia Hamleta księcia Danii
 

INNE

W styczniu razem z Jerzym Kawalerowiczem, Krzysztofem Kieślowskim i Januszem Kijowskim składają oficjalną wizytę w Moskwie spotykając się z radzieckimi filmowcami

W marcu razem z Jerzym Kawalerowiczem staje na czele powołanego Komitetu Ocalenia Kinematografii.

17 października odbiera doktorat honoris causa na American University w Waszyngtonie 
 
7 listopada Komitet Ocalenia Kinematografii przekształca się w Radę Społeczną Kinematografii
 
12 grudnia wygłasza referat na Kongresie Kultury Polskiej domagając się stworzenia samorządu artystycznego
 
Po internowaniu wielu uczestników kongresu na początku stanu wojennego, spotyka się w tej sprawie w siedzibie Komitetu Centralnego ze Stanisławem Kanią


1982

 

Film

21 kwietnia we Francji rozpoczynają się zdjęcia do Dantona

30 kwietnia wraz z Barbarą Pec-Ślesicką i Bolesławem Michałkiem zostaje odsunięty od kierowania Zespołem "X"

We wrześniu rozpoczyna rozmowy na temat realizacji Biesów

W listopadzie wraz z Bolesławem Michałkiem rozpoczyna prace nad scenariuszem do filmu Miłość w Niemczech

TEATR

W lipcu, za namową Kazimierza Dejmka, przygotowuje się do wystawienia Dziadów w Teatrze Polskim

8 października odbywa się premiera Sprawy Dantona w Teatro Stabile w Trieście

INNE

17 maja wystosował list do władz protestując przeciwko niedopuszczeniu do rozpowszechniania Przesłuchania Ryszarda Bugajskiego

 


1983

 


FILM

7 stycznia we Francji odbywa się premiera Dantona

31 stycznia ma miejsce polska premiery Dantona

Od marca do czerwca w Brombach trwają zdjęcia do Miłości w Niemczech

W lipcu wypisuje propozycje do obsady Biesów: Robert De Niro w roli Stawrogina, Roman Polański (lub Wojciech Pszoniak) w roli Piotra Wierchowieńskiego, Ives Montand w roli Stiepana Wierchowieńskiego, Simone Signoret w roli Barbary Stawrogin, Mariangela Melato w roli Marii Lebiadkin, Vittorio Gassman w roli Kapitana Lebiadkina, Gérard Depardieu w roli Iwana Szatowa, Maja Komorowska w roli Marii Szatow, Marie-Christine Barrault w roli Daszy, Daniel Olbrychski w roli Kiryłłowa

7 września na Festiwalu w Wenecji odbywa się pierwszy pokaz Miłości w Niemczech 


TEATR

W czerwcu kolejny raz Kazimierz Dejmek informuje Wajdę o możliwości wystawienia Dziadów; premiera była planowana na styczeń  nastęonego roku

We wrześniu cofnięto zgodę na wystawienie Dziadów; w Starym Teatrze rozpoczyna próby do Zbrodni i kary 

W listopadzie rozpoczynają się próby do Antygony w Starym Teatrze z okazji dwudziestolecia pracy artystycznej  z krakowską sceną


1984FILM

W listopadzie czyta Kronikę wypadków miłosnych Tadeusza Konwickiego

TEATR

20 stycznia w Starym Teatrze odbywa się premiera Antygony

7 października odbywa się premiera Zbrodni i kary na deskach Starego Teatru

INNE

We wrześniu w Gdańsku bierze udział w spotkaniu z Lechem Wałęsą

Po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (19 października) spotyka się z Ernestem Bryllem z zamiarem wystawienia widowiska pasyjnego

2 listopada bierze udział w pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki

 

1985

 

FILM 

W maju rozpoczynają się zdjęcia do Kroniki wypadków miłosnych

TEATR

W marcu - po odmówieniu przez władze wydania zgody na wystawienie sztuki w Teatrze Ateneum - 
w kościele przy ul. Żytniej rozpoczynają się próby do Wieczernika 

5 kwietnia, w Wielki Piątek, dobywa się premiera Wieczernika w kościele przy ul. Żytniej

Rozpoczyna prace nad Łagodną Fiodora Dostojewskiego z Krystyną Jandą i Janem Nowickim. Jednak w wyniku niepowodzeń przerywa prace nad spektaklem

 

1986


FILM

We wrześniu na Festiwalu w Gdańsku odbywa się pierwszy pokaz Kroniki wypadków miłosnych 

24 listopada odbywa się premiera kinowa Kroniki wypadków miłosnych

TEATR

W maju  na deskach Starego Teatru rozpoczynają się próby do Zemsty A. Fredry

21 czerwca odbywa się premiera Zemsty

29 listopada na deskach Schaubühne am Lehninerplatz w Berlinie Zachodnim odbywa się premiera Zbrodni i kary

INNE

W marcu, w ramach jubileuszu sześćdziesiątych urodzin, w klubie "Riviera-Remont" odbywa się wystawa monograficzna poświęcona jego twórczości filmowej

W czerwcu w Teatrze Starym odbywa się wystawa poświęcona jego twórczości teatralnej

Jesienią prowadzi zajęcia ze studentami reżyserii w łódzkiej filmówce

 

1987


FILM

W lutym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczynają się zdjęcia do Biesów

TEATR

13 kwietnia odbyła się emisja wersji telewizyjnej Zbrodni i kary

W grudniu rozpoczynają się przygotowania do wystawienia Dybuka w Starym Teatrze

W listopadzie otrzymuje w Japonii Nagrodę Kioto

 

1988


FILM

W marcu odbywa się premiera Biesów

W Izraelu rozmawia z Menachemem Golanem  w sprawie realizacji filmu Korczak 

Latem Tadeusz Konwicki pisze dla niego scenariusz na podstawie dramatu Karola Wojtyły Brat naszego Boga; Jerzy Stefan Stawiński przygotowuje scenariusz o Chopinie

We wrześniu w Warszawie rozpoczynają się zdjęcia do Korczaka

TEATR

12 marca w Starym Teatrze odbywa się premiera Dybuka  na podstawie dramatu Szymona An-skiego w przekładzie Ernesta Brylla


W połowie maja w Tel Awiwie w Teatrze Habima odbywa się premiera Dybuka w przekładzie Chaima Bialika

Następnie w Paryżu nagrywa dokument z udziałem Józefa Czapskiego (materiał zaginął)

W Bolonii odbiera doktorat honoris causa tamtejszego uniwersytetu

28 listopada w Teatrze Powszechnym odbywa się premiera Lekcji polskiego Anny Bojarskiej

INNE

W listopadzie odbywa podróż do Moskwy na zaproszenie Związku Filmowców; odbywa się pokaz jego wybranych filmów
 
W grudniu zostaje członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie; zostaje przewodniczącym Komisji Kultury i Komunikacji Społecznej


1989

 

FILM

We wrześniu w Warszawie rozpoczynają się zdjęcia do Korczaka

TEATR

W styczniu przygotowuje w tokijskim Teatrze Benisan Pit  Nastasje

W kwietniu rozpoczynają się próby do Hamleta IV na deskach Starego Teatru

30 czerwca odbywa się premiera Hamleta IV w Starym Teatrze

INNE

W kwietniu otwiera obrady Niezależnego Forum Kultury mającego być kontynuacją Kongresu Kultury Polskiej przerwanego w grudniu 1981 roku

13 kwietnia zostaje mu przyznany doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Zostaje dyrektorem artystycznym Teatru Powszechnego w Warszawie (po zmarłym w styczniu Zbigniewie Hübnerze)

W czerwcu zostaje wybrany senatorem I kadencji

W lipcu przewodniczy jury Moskiewskiego Festiwalu Filmowego

1990

 

FILM

6 maja w Krakowie odbywa się premiera Korczaka

2 grudnia odbiera nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej: honorowego Felixa dla najlepszego europejskiego reżysera

TEATR

10 lutego w Teatrze Powszechnym odbywa się premiera Dwoje na huśtawce

17 kwietnia w Teatrze Powszechnym odbywa się premiera Romea i Julii

Rezygnuje z kierowania Teatrem Powszechnym

INNE

1991

TEATR

3 czerwca w Starym Teatrze odbywa się premiera Wesela

25 grudnia Teatr Telewizji pokazuje jednoaktówkę Silniejsza Augusta Strindberga  w jego reżyserii

INNE

25 listopada kończy się I kadencja Senatu

1992


FILM


W marcu rozpoczynają się zdjęcia do Pierścionka z orłem w koronie

W listopadzie na Festiwalu w Gdyni zostaje pokazany Pierścionek z orłem w koronie

Po nieudanym przyjęciu przez widownię reżyser postanawia dokręcić nowe zakończenie filmu

TEATR

W kwietniu odbywa się telewizyjna emisja Hamleta IV

27 lipca na Festiwalu Teatralnym w Salzburgu odbywa się premiera Wesela w wersji niemieckojęzycznej (Die Hochzeit)

1993

W kwietniu w ciągu dziesięciu dni w Warszawie realizuje Nastasje z japońskimi aktorami w rolach głównych

Odbywa się premiera kinowa Pierścionka z orłem w koronie

TEATR

We wrześniu podczas pobytu w Sztokholmie zostaje zaproszony do współpracy przez Królewski Teatr Dramatyczny

1994

TEATR

26 lutego odbywa się premiera Sonaty widm Augusta Strindberga ze szwedzką obsadą

8 kwietnia w budapeszteńskim teatrze Nemzeti Szinhaz odbywa się premiera Wesela; spektakl przygotowywał z Januszem Kicą

23 listopada w Starym Teatrze odbywa się premiera spektaklu Mishima składający się z czterech jednaktówek Yukio Mishimy: Wachlarz, Szafa, Pani Aoi, Adamaszkowy bębenek

30 listopada zostaje otwarte Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie (obecnie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie)


1995

 

FILM

W maju rozpoczynają się zdjęcia do Wielkiego Tygodnia

We wrześniu i październiku w Wałbrzychu realizuje Pannę Nikt na podstawie powieści Tomka Tryzny

W listopadzie na Festiwalu w Gdyni odbywa się premiera Wielkiego Tygodnia

INNE

Otrzymuje doktoraty honoris causa: na Uniwersytecie Braci Lumière w Lyonie, oraz Wolnego Uniwersytetu w Brukseli

1996

 

FILM


W lutym w Berlinie otrzymuje Srebrnego Niedźwiedzia za całokształt twórczości ze szczególnym uwzględnieniem filmu Wielki Tydzień [sic!]

W październiku na ekrany kin wchodzi Panna Nikt

Realizuje serial dokumentalny Moje notatki z historii

TEATR

20 maja w Teatrze Polskim we Wrocławiu odbywa się premiera sztuki  Improwizacje wrocławskie. Przedstawienie było złożone z trzech miniatur: Improwizacji wersalskiej Moliera, Improwizacji paryskiej Jeana Giraudoux i Improwizacji wrocławskiej Tadeusza Różewicza

INNE

W kwietniu otrzymuje nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej za dwutomowy album Wajda. Filmy podsumowujący jego dotychczasowy dorobek reżyserski

W maju w Krakowie zostaje zainaugurowany Festiwal Andrzeja Wajdy

Na przełomie listopada i grudnia w krakowskim Muzeum Narodowym odbywa się wystawa To lubię. Wystawa autorska Andrzeja Wajdy

1997

 

TEATR

9 maja w Starym Teatrze odbywa się premiera Słomkowego kapelusza Eugène` a Labiche` a.

12 października w Starym Teatrze odbywa się premiera Klątwy Stanisława Wyspiańskiego

INNE

We Wrocławiu na zaproszenie kardynała Henryka Gulbinowicza przygotowuje wraz z Krystyną Zachwatowicz wieczór poezji Karola Wojtyły pod tytułem Pieśni o blasku wody w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; koncert odbywa się 30 maja

10 grudnia zostaje przyjęty do Akademii Francuskiej po zmarłym w 1993 roku Federico Fellinim

 

1998

 


Jesienią reżyseruje dokumentalny film o sobie pt.: Kredyt i debet. Andrzej Wajda o sobie


1999

 

FILM


Powstaje film dokumentalny Marzenia są ciekawsze w reżyserii Stanisława Janickiego poświęcony niezrealizowanym projektom filmowym Wajdy

22 października odbywa się premiera Pana Tadeusza

TEATR

Realizuje dla Teatru Telewizji Bigda idzie! na podstawie powieści Juliusza Kadena-Bandrowskiego Mateusz Bigda

W lutym podczas Festiwalu w Berlinie otrzymuje nagrodę Freedom Prize od American Cinema Foundation; od tej pory nagroda ta nosi jego imię

 

2000

 

FILM

26 marca podczas 72. Ceremonii wręczenia Oscarów odbiera honorowego Oscara za całokształt twórczości

W lecie przygotowuje autorską, skróconą wersję Ziemi obiecanej

TEATR

24 września odbywa się telewizyjna emisja Wyroku na Franciszka Kłosa przygotowanego dla Teatru Telewizji

INNE

W czerwcu otrzymuje doktorat honoris causa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych

W listopadzie otrzymuje doktorat honoris causa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi

Wydawnictwo "Znak" wydaje autobiografię Wajdy Kino i reszta świata

2001FILM

Latem realizuje film dokumentalny Lekcja polskiego kina

TEATR

19 lutego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej reżyseruje Jak wam się podoba Szekspira (spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego)

INNE

W czerwcu odbiera Komandorię Legii Honorowej

W dniach 25–28 października na Uniwersytecie Łódzkim odbywa się konferencja Filmowy i teatralny świat Andrzeja Wajdy; wygłasza tam referat pt.: Idea kina narodowego


2002

 

FILM

2 lutego w Canal + odbywa się emisja Lekcji polskiego kina

W lutym i marcu realizuje Zemstę

12 kwietnia w ramach Teatru Telewizji odbywa się emisja Nocy czerwcowej na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza

30 września odbywa się premiera Zemsty

INNY

W styczniu w Muzeum Literatury w Warszawie zostaje otwarta wystawa Dostojewski – teatr sumienia poświęcona twórczości teatralnej jego i Krystyny Zachwatowicz. Wystawę pokazano następnie w Sankt Petersburgu

 

200416 marca w Teatrze Sowriemiennik w Moskwie odbyła się premiera Biesów F. Dostojewskiego  z rosyjską obsadą

26 listopada w Starym Teatrze odbywa się premiera Makbeta W. Szekspira

2005W marcu odbiera doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

W maju odbiera doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego

14 grudnia otrzymuje Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

2006

 

FILM

W styczniu ze względu na brak odpowiedniego scenariusza odkłada realizację filmu o zbrodni katyńskiej pt. Post Mortem

W lutym otrzymuje w Berlinie Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości

W maju powraca do projektu Post Mortem

INNY

We wrześniu przewodniczy pracom jury na XXX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni; otrzymuje na nim Platynowe Lwy za całokształt twórczości

2007


21 września odbywa się premiera Katynia

2008

 

FILM

W lutym Katyń zostaje pokazany w Berlinie w obecności kanclerz Angeli Merkel

24 lutego na 80. ceremonii wręczenia Oscarów Katyń przegrywa w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny z Fałszerzami Stefana Ruzowitzkyego

W marcu Katyń zostaje pokazany w Moskwie

W czerwcu odbywają się pierwsze próbne zdjęcia do filmu Tatarak
 
INNE

W Synagodze Wysokiej w Krakowie zostaje otwarta wystawa jego rysunków do Dybuka 

W listopadzie w Charkowie wraz z Krystyną Zachwatowicz odsłania tablicę poświęconą polskim oficerom pomordowanym przez NKWD w 1940 r.

2009


W lutym na 59. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie otrzymuje Nagrodę im. Alfreda Bauera za Tatarak

24 kwietnia odbyła się polska premiera Tataraku

2010


W kwietniu otrzymuje doktorat honoris causa na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuki

W kwietniu po katastrofie smoleńskiej wraz z Krystyną Zachwatowicz wystosował list do metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza protestując przeciwko pochówkowi pary prezydenckiej w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu

2011

W marcu otrzymuje Order Orła Białego


2013

4 października odbyła się premiera filmu Wałęsa. Człowiek z nadziei

2014

 

FILM

W kwietniu odbyła się premiera filmu dokumentalnego w jego reżyserii Biesy po latach 

INNE

W listopadzie wraz z Krystyną Zachwatowicz otrzymuje doktorat honoris causa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

2015

W październiku zakończono zdjęcia do Powidoków

INNE

W czerwcu w Muzeum Manggha została otwarta wystawa Wróblewski według Wajdy (powstał również film dokumentalny o tym samym tytule w jego reżyserii)

 

20166 marca, w dniu 90 urodzin, w Muzeum Manggha została otwarta wystawa Andrzej Wajda. Szkicownik

W maju na Uniwersytecie Jagiellońskim został uhonorowany złotym medalem Plus Ratio Quam Vis

W czerwcu w Krakowie odbywa się uroczysta sesja naukowa Wajda 90

We wrześniu na 41. Festiwalu Filmowym w Gdyni po raz ostatni występuje publicznie

9 PAŹDZIERNIKA W WARSZAWIE W WIEKU 90 LAT UMIERA ANDRZEJ WAJDA

19 października na krakowskim Cmentarzu Salwatorskim  w rodzinnym grobowcu złożono urnę z jego prochami; w pogrzebie uczestniczyli najwyżsi dostojnicy państwowi, a także ludzie ze świata kultury i sztuki

 

2017


13 stycznia odbyła się premiera Powidoków

W marcu w Muzeum Manggha został pokazany film dokumentalny Jacka Link-Lenczowskiego i Krzysztofa Ingardena Idea jest najważniejsza. Architektoniczne pasje Andrzeja Wajdy

30 listopada w rocznicę założenia Muzeum Manggha odbył się pokaz filmu dokumentalnego Wajda  w reżyserii Andrzeja Wolskiego